Jonggehandicapten vaker aan het werk door Participatiewet

Door de introductie van de Participatiewet zijn er meer jonggehandicapten aan het werk dan voorheen. Zo had eind 2016 27% van de 18-jarige jongehandicapten werk, ten opzichte van 22% voor de introductie van de Participatiewet. Vermoedelijk komt dit door de financiële prikkel voor de jongere zelf. Sinds 2015 vallen jonggehandicapten met arbeidsvermogen namelijk niet meer onder de Wajong, maar de Participatiewet. Dat betekent dat ze recht hebben op hulp van de gemeente bij het vinden van werk en bijstand (die lager is dan Wajonguitkering). Zo blijkt uit onderzoek van economisch onderzoeksbureau SEO samen met de VU en Panteia.

Financiële prikkel gemeentes ook sterker onder Participatiewet

Niet alleen de jonggehandicapte, ook de gemeentes zelf hebben een sterkere financiële prikkel door de Participatiewet. Gemeentes betalen namelijk de uitkeringen zelf uit een vast budget. Voor de introductie van de Participatiewet deed het UWV dat, maar die kon het declareren bij het Rijk. Uit het onderzoek van SEO blijkt dat gemeenten zich vooral richten op jonggehandicapten die uitstromen uit het voorgezet onderwijs of praktijkonderwijs.

Nog geen duurzame oplossing

Een belangrijke kanttekening is dat de groei in banen voor jonggehandicapten onder de Participatiewet voornamelijk in deeltijd- en flexibele banen en contracten voor bepaalde tijd zit. Lees hier meer over de twijfel van gemeenten over de duurzaamheid van banen van mensen die met loonkostensubsidie werken.

Reacties

Plaats een reactie