Wetenschappelijk raad verkent negatieve gevolgen flexwerk

Flexwerkers ondervinden talloze negatieve gevolgen van het flexibel werken, zoals financiële onzekerheid en een gebrek aan scholing. De arbeidswetgeving voldoet meestal niet meer, omdat die is toegesneden op werken in vast dienstverband. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) onderzocht deze negatieve gevolgen onlangs in de verkenning ‘Voor de Zekerheid’. Het aantal flexwerkers groeit harder dan het aantal vaste werknemers. Zo nam het aantal flexwerkers, in vergelijking met een jaar geleden, met 2,5 procent toe tot 3 miljoen. Daarvan zijn 2 miljoen flexibele werknemers en 1,1 miljoen zzp’ers. Het aantal vaste werknemers groeide met 2,2 procent tot bijna 5,3 miljoen. De groei van het aantal flexibele werknemers betreft vooral vrouwen en jonge flexwerkers, zo blijkt uit recente cijfers van het centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Financiële onzekerheid

De WRR brengt in zijn verkenning een groot aantal pijnlijke effecten van de toenemende flexibilisering aan het licht. Zo kampen flexwerkers veelal met financiële onzekerheid, die op zijn beurt weer leidt tot een aantasting van het Nederlandse sociale stelsel. Veel zelfstandigen bouwen bijvoorbeeld geen pensioen op. De WRR kaart in de verkenning verschillende mogelijke oplossingen aan, zoals een verplichte pensioeninleg voor iedereen, of een automatische deelname aan een pensioenregeling met een zogeheten ‘opt-out’  voor zelfstandigen.

De verkenning van de WRR is een omvangrijk boekwerk, waarin verschillende onderzoekers en auteurs aan bod komen. Zo worden de volgende maatregelen besproken:

  • Het onderwijs zou meer aandacht moeten besteden aan innovatie en creativiteit.
  • In de sociale zekerheid zou het onderscheid tussen rechten van zelfstandigen en die van werknemers opgeheven moeten worden.
  • Werkgevers zouden zich meer bewust moeten worden van de rol van ondernemende werknemers, en ook hun HR-beleid, organisatie- en innovatiestrategie hierop moeten aanpassen.
  • Organisaties moeten meer samenwerken en hierbij inzetten op onder meer de ontwikkeling van vakmanschap, arbeidstijdenmanagement en het opzetten van een arbeidspool.

Het rapport in zijn geheel lezen? Ga dan naar de website van de WRR.

Reacties

Plaats een reactie