Quotumheffing gedeactiveerd bij voldoende banen voor arbeidsbeperkten

Als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap, dan wordt het quotum voor de banenafspraak gedeactiveerd. Bovendien hoeven werkgevers die niet voldoende banen hebben gecreëerd pas een jaar na de activering van de quotumregeling een quotumheffing te betalen. De Ministerraad heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin dit is vastgelegd. Het wetsvoorstel wordt nu ter advisering aan de Raad van State voorgelegd.

Onvoldoende banen voor arbeidsbeperkten

De quotumheffing is in het leven geroepen, omdat overheidswerkgevers onvoldoende banen hebben gecreëerd voor mensen die vallen onder de banenafspraak. Eind 2016 moesten de overheid en de marktsector samen 20.500 extra banen hebben gecreëerd. Alhoewel dat aantal door de werkgevers in totaal is gehaald, hebben de overheidswerkgevers hebben hun eigen aandeel niet gehaald. Zij krijgen nu wat langer de tijd om een inhaalslag te bewerkstelligen. Iedere individuele werkgever krijgt in 2019 bericht als hij niet aan het opgelegde quotumpercentage heeft voldaan. Overigens geldt de quotumregeling alleen voor werkgevers die minimaal 25 werknemers in dienst hebben.

Tips voor het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking? Lees dan dit artikel.

Reacties

Plaats een reactie