Nieuwe informatie over beschut werk beschikbaar

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs het kennisdocument over beschut werk geactualiseerd. Beschut werk is een instrument dat expliciet in de Participatiewet is opgenomen. Het betreft werk in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden, bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking die meer begeleiding nodig hebben dan van een reguliere werkgever kan worden verwacht. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van deze beschut werkplekken. Begeleid u mensen die in bovengenoemde doelgroep vallen? Gebruik dan het kennisdocument om hen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Informatie kennisdocument

Het kennisdocument over beschut werk wordt regelmatig geüpdatet. U kunt hierin onder meer informatie vinden over de doelgroep, hoe de beoordeling door het UWV plaatsvindt en wat er geregeld is voor mensen met een Wsw-indicatie. Het kennisdocument kunt u downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Zelf aanvragen?

Het is sinds 1 januari 2017 ook mogelijk voor mensen, die denken tot de doelgroep voor beschut werk te behoren, om zelf via het UWV een beoordeling te laten aanvragen. Wilt u een indicatie of advies voor uw cliënt aanvragen? Dat kan online via dit formulier van het UWV.

Reacties

Plaats een reactie