Steeds meer mensen wisselen van beroep

In 2017 hebben maar liefst 937 duizend mensen tussen 15 en 75 jaar een ander beroep dan het jaar ervoor. De meeste baanwisselingen zijn overstappen naar een andere beroepsklasse. Vanaf 2015 neemt het aantal mensen dat naar een ander beroep overstapt weer toe. Mensen die werkzaam zijn in de zorg blijven wel vaak in dezelfde beroepsklasse, maar wisselen hierbinnen van beroep. Mensen met een dienstverlenend beroep stappen juist vaker, negen van de tien keer, over naar een andere beroepsklasse. Zo bleek deze week uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Hoog opgeleide 25-plusser weinig honkvast

Opvallen is dat onder 25-plussers wisseling van beroep toeneemt met het behaalde onderwijsniveau. Zo wisselde in 2017 maar liefst 10,7 van de hoog opgeleiden van beroep, vergeleken met slechts 6,2 procent van de laag opgeleiden. Wellicht duurt de zoektocht voor hoger opgeleiden tot ze een baan naar hun wens vinden iets langer. Dit maakt deze hoog opgeleiden dan ook een interessante doelgroep voor loopbaancoaches.

Reacties

Plaats een reactie