Wetsvoorstel oppositie: ongelijke beloning in toekomst zwaar beboet

Oppositiepartijen GroenLinks, SP, PvdA en 50Plus hebben een wetsvoorstel gepresenteerd, dat het in de toekomst mogelijk maakt organisaties te beboeten die mannen en vrouwen ongelijk belonen. Het ongecorrigeerde loonverschil tussen mannen en vrouwen was in 2014 16,1 procent. Op dit moment is het aan de werknemer, niet de werkgever, om aan te tonen dat er sprake is van loondiscriminatie. De initiatiefnemers stellen voor de bewijslast in de toekomst bij de werkgever neer te leggen. Als zij kunnen aantonen gelijk te belonen kunnen ze een certificaat halen. De Inspectie SZW moet hierop toezien. Met deze maatregelen hoopt de oppositie de forse loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen. Zo lieten zij afgelopen week weten in de presentatie van hun wetsvoorstel Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen.

Ongelijke beloning aankaarten?

Overigens zal het nog even duren voordat het wetsvoorstel daadwerkelijk kan worden ingediend. Eerst moet het nog ter internetconsultatie worden gepubliceerd. Of het ook daadwerkelijk door de Tweede Kamer komt, valt nog te bezien. Wilt u nu werk maken van ongelijke beloning in uw organisatie? Dan kunt u het volgende doen:

  • Zorg voor een klachtenregeling waar medewerkers terecht kunnen met klachten over ongelijke beloning;
  • Bent u op zoek naar nieuwe medewerkers? Stel een neutrale vacaturetekst op, waarin u expliciet vermeldt dat zowel vrouwen als mannen in aanmerking komen voor de functie en altijd spreekt van ‘hij/zij’ in plaats van ‘hij’.

Het College voor de Rechten van de Mens beoordeelt klachten over discriminatie op het werk, daar kunt u ook terecht met klachten over ongelijke behandeling.

Reacties

Plaats een reactie