Aantal ongevalsonderzoeken Inspectie SZW sterk gestegen

Het aantal bij Inspectie SZW gemelde ongevalsonderzoeken is in 2017 gestegen met 12% naar maar liefst 4.250. Vooral in de sectoren industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer en opslag is het risico op een arbeidsongeval voor medewerkers hoog. De meeste arbeidsongevallen doen zich voor bij 55-plussers. Er moet meer aandacht komen voor duurzame inzetbaarheid van deze groep medewerkers, aldus de Inspectie. Ook uitzendkrachten baren de Inspectie zorgen. Het aantal arbeidsongevallen onder uitzendkrachten neemt nog jaarlijks toe, vaak gaat het om jonge medewerkers van 15-25 jaar. Het aantal arbeidsongevallen dat tot dodelijke slachtoffers heeft geleid, is overigens wel afgenomen. Zo bleek afgelopen week uit het onderzoeksrapport ‘Staat van arbeidsveiligheid’ van de Inspectie SZW.

Magere 15% van de bedrijven toereikend arbobeleid

De combinatie van het hebben van een toereikende Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met een plan van aanpak en regulier overleg met werknemers is belangrijk voor een goede beheersing van veiligheidsrisico’s, aldus de Inspectie. Aan deze combinatie van verplichtingen voldoet slechts 15% van de bedrijven. Slechts 27% van de bedrijven heeft een RI&E waarin alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. Vooral in kleinere organisaties mankeert er nogal wat als het gaat om de RI&E en veiligheidsvoorschriften.

Reacties

Plaats een reactie