Driekwart werkgevers niet klaar voor AVG

Maar liefst 75% van de werkgevers in Nederland zijn op dit moment nog niet voldoende voorbereid op de nieuwe privacywetgeving. Zo blijkt uit de voorlopige cijfers van het HR Trendonderzoek, het grootste onderzoek naar de stand van HR in Nederland van Berenschot & Performa. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toezicht houdt op de naleving van privacywetgeving bevestigt dat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor veel mensen nog vragen oproept. In 2017 kwamen er 7% meer vragen binnen over privacywetgeving en dit neemt in het eerste kwartaal van 2018 alleen maar toe, zo bleek deze week uit het jaarverslag van de AP. De AVG is per 25 mei 2018 van kracht, u heeft dus nog krap een maand om uw privacybeleid privacyproof te maken.

Speciale aandacht voor re-integratieprofessionals

Arbeidsprofessionals hebben een hele kluif aan het updaten van het privacybeleid voor 25 mei 2018. Voor re-integratieprofessionals is dit zelfs nog een stukje lastiger, zij hebben immer te maken met het verwerken van zogeheten bijzondere persoonsgegevens. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens over de ziekte van een medewerker. Begeleid u mensen in een re-integratietraject? Let dan op:

  • U mag alleen gegevens over de gezondheid van de medewerker verwerken als dit noodzakelijk is om de door uw opdrachtgever opgedragen taak uit te voeren voor de begeleiding of re-integratie van deze zieke medewerker.
  • Degene die de gegevens verwerkt, dient iemand te zijn die in staat is om deze te beoordelen en op basis hiervan te adviseren over de re-integratie. Vaak is dit een medisch geschoold persoon. Bent u niet medisch geschoold en beschikt u dus niet over medisch beroepsgeheim, maar bent u wel degene die deze gegevens verwerkt? Zorg dan voor een geheimhoudingsplicht.
  • Is het noodzakelijk voor het re-integratietraject om gegevens op te vragen bij de huisarts van de zieke medewerker? Dat kan alleen als deze medewerker toestemming geeft om het medisch beroepsgeheim van de huisarts te doorbreken.

Wilt u zeker weten dat u per 25 mei klaar bent voor de nieuwe privacywetgeving? Bekijk dan het programma van de Masterclass HR & Privacy, waar juridisch specialisten u persoonlijk begeleiden bij de laatste loodjes van het privacyproof maken van uw organisatie.

Reacties

Plaats een reactie