Koolmees investeert 10 miljoen in arbeidsparticipatie mensen met migratieachtergrond

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt voor de periode 2018-2020 maar liefst € 10 miljoen vrij voor programma’s die tot doel hebben de achterblijvende arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond te lijf te gaan. Zij zijn vaker werkloos, oververtegenwoordigd in de bijstand en hebben een lager inkomen. De € 10 miljoen zal worden geïnvesteerd in vernieuwende aanpakken, waarbij gekeken wordt naar goede lokale voorbeelden. Zo maakte Koolmees bekend in een recente brief aan de Tweede Kamer.

Complexe situatie

Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen voor het feit dat het onbenut arbeidspotentieel onder mensen met een migratieachtergrond hoger is dan gemiddeld. Zo is er een grote afstand tussen de jongeren en werkgevers, spelen (onbewuste) vooroordelen van werkgevers een belangrijke rol in de selectie van sollicitanten en worden soft skills van sollicitanten anders gewaardeerd. Daarnaast zijn er ook asielstatushouders met een taalachterstand, bij wie de gevolgde opleidingen in land van herkomst niet altijd aansluiten op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Werkgevers én werknemers

Er zijn verschillende aanpakken nodig, omdat de problematiek divers is. Zowel aan kant van de werkgevers- als werknemers. Zo wil Koolmees de betrokkenheid van werkgevers stimuleren door kennis op te bouwen over een inclusieve werkcultuur, HR-interventies te ontwikkelen om onbewuste vooroordelen bij werving & selectie te verminderen en middels een barometer werkgevers inzicht te bieden in de culturele diversiteit van hun organisatie. Om de betrokkenheid van (langdurig) werkzoekenden te vergroten, kan er intensievere begeleiding worden ingezet, effectieve handelwijzen centraal worden gedeeld en de ouderbetrokkenheid bij de studiekeuze vergroot.

Eind dit jaar verwacht het Ministerie meer informatie te kunnen delen over de voortgang van deze experimenten.

Reacties

Plaats een reactie