Extra toezicht op uitzendbranche wegens arbeidsmarktdiscriminatie

Inspectie SZW zal extra toezicht gaan houden op de uitzendbranche om arbeidsmarktdiscriminatie een halt toe te roepen. Zo liet Van Ark, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), deze week weten middels een Kamerbrief. Ook wil ze onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de handhavende rol van de Inspectie SZW te versterken wat betreft discriminatie bij werving en selectie. Aanleiding voor deze hernieuwde aandacht voor arbeidsmarktdiscriminatie was een uitzending van televisieprogramma Radar begin dit jaar. Daaruit bleek dat maar liefst 47% van de Nederlandse uitzendbureaus bereid is in het selectieproces rekening te houden met de wens van de opdrachtgever om bepaalde nationaliteiten uit te sluiten.

Actieplan uitzendbranche

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) heeft zelf ook een actieplan opgesteld om discriminatie door uitzendbureaus te bestrijden. Zo komt er een onafhankelijk meldpunt en start ABU een zogeheten mystery-call onderzoek. Middels dit onderzoek wordt gecontroleerd of medewerkers van aangesloten uitzendbureaus zich houden aan de gedragsregels. ABU heeft eerder een dergelijk onderzoek uitgevoerd, maar nog nooit eerder de resultaten gepubliceerd. Dit keer worden voor het eerst de resultaten van het onderzoek (geanonimiseerd) bekendgemaakt.

Reacties

Plaats een reactie