Sollicitatieplicht in laatste jaar voor AOW afgeschaft

Vanaf 1 mei 2018 zijn mensen met een uitkering, die een jaar voor de voor hen geldende pensioengerechtigde leeftijd zitten, vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Voor WW-gerechtigden gold deze vrijstelling alleen als ze op de eerste dag van werkloosheid nog maar een jaar tot de AOW-leeftijd te gaan hadden. Nu geldt de vrijstelling ook voor mensen die al langer een uitkering hebben en voor mensen met een andere dan een WW-uitkering. Uitkeringsgerechtigden die tijdens de uitkeringsduur de leeftijd van een jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd bereikten, moesten voorheen gewoon door solliciteren. Dit onderscheid was niet gerechtvaardigd en is nu gewijzigd middels een wijzigingsregeling. Zo werd onlangs gepubliceerd in de Staatscourant.

Duurzame inzetbaarheid

De komende jaren wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd. Dat betekent dat duurzame inzetbaarheid een belangrijk aandachtspunt is voor arbeidsprofessionals. Bepaal wat er in uw organisatie nodig is op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Stimuleer medewerkers om ook zelf na te denken over hoe zij ervoor staan in hun loopbaan. Besteed voldoende aandacht aan scholing en maak aanpassingen voor oudere medewerkers op het gebied van arbeidsduur, takenpakket en de werkplek.

Meer weten over duurzame inzetbaarheid? Bekijk deze checklist.

Reacties

Plaats een reactie