Ondersteuning statushouders ver onder de maat

Slechts elf procent van de volwassen asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, had tweeënhalf jaar later betaald werk als werknemer of zelfstandige. Degenen die wel werk hebben, hebben veelal een tijdelijk contract of deeltijd werk. De uitkeringsafhankelijkheid onder deze groep is dan ook hoog. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het rapport van de Sociaal Economische Raad (SER) dat onlangs hierover verscheen. Alhoewel er meer aandacht is vanuit gemeentes om statushouders naar werk toe te leiden en er meer scholings- en werktrajecten zijn die door publieke en private partijen georganiseerd worden, is dit bij lange na niet voldoende, aldus de SER.

Ondersteuning en maatwerk

Statushouders zijn het best geholpen met een vroegtijdige en geïntegreerde aanpak, met aandacht voor zowel taal, onderwijs als werk(-ervaring). Daarnaast ziet de SER doorlopende ondersteuning en maatwerk als succesvolle elementen in de ondersteuning van statushouders. Denk hierbij aan het gebruik van re-integratie instrumenten, het actief benaderen van werkgevers door bijvoorbeeld matchingevents en een goede samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen.