Opvolger WWZ loopt vertraging op

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) die de WWZ moet gaan opvolgen, loopt nu al vertraging op. In eerste instantie was de planning dat het wetsvoorstel voor de zomer naar de Tweede Kamer zou gaan. Nu hoopt Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit eind van het jaar voor elkaar te krijgen. Zo bleek onlangs uit de reactie van Koolmees op Kamervragen over flexwerk.

Het wetsvoorstel Wab bevat een pakket aan verschillende ingrijpende maatregelen. Deze moeten het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen, maar tegelijkertijd flexwerk mogelijk maken waar nodig. Zo wordt ontslag versoepeld, krijgen werknemers vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, wordt de proeftijd bij een vast contract verlengd van twee naar maar liefst vijf maanden en mag je voortaan tijdelijke personeel weer drie in plaats van twee jaar inhuren.

Voorgestelde maatregelen

Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen een vast contract aan te bieden, staan de volgende maatregelen in het wetsvoorstel:

  • Er komt een nieuwe, negende ontslaggrond: de cumulatiegrond. Bij deze zogeheten cumulatiegrond kunnen verschillende omstandigheden samen de grond voor ontslag vormen.
  • Wordt de cumulatiegrond gebruikt bij ontslag, dan heeft de medewerker recht op een hogere transitievergoeding.
  • Bij lange dienstverbanden wordt de opbouw van de transitievergoeding juist verlaagd.
  • Kleine werkgevers worden bij het betalen van een transitievergoeding gecompenseerd als het gaat om pensionering of ziekte.
  • Vanaf de eerste dag krijgen medewerkers recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd.
  • De proeftijd voor vaste contracten wordt vijf maanden in plaats van twee maanden.
  • De ketenregeling wordt ruimer: ten eerste mogen er straks drie contracten in drie jaar in plaats van twee jaar tijd worden aangegaan. Ten tweede mag er in cao’s worden vastgelegd dat de pauze tussen een keten wordt verkort van zes naar drie maanden als het terugkerend tijdelijk werk betreft dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.
  • De ketenregeling geldt niet voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.
  • Als een medewerker een vaste baan krijgt, wordt de WW-premie voordeliger dan bij een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.
  • Medewerkers die via een payrollconstructie werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die in dienst zijn.

Oproepkrachten krijgen meer rechten: u dient hen minimaal vier dagen van te voren op te roepen. Zegt u hen af? Dan behouden ze recht op loon.

Reacties

Plaats een reactie