Dalende trend vaste contracten niet gekeerd

Ondanks de stijging van zowel het aantal vaste banen als het aantal tijdelijke contracten het afgelopen jaar, is de dalende trend van het aandeel vaste arbeidscontracten op het totaal aantal werkenden in de afgelopen decennia nog niet gekeerd. Er zijn de afgelopen vier jaar maar liefst 600.000 banen bijgekomen, toch blijft er een verstoorde balans op de arbeidsmarkt, aldus minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het huidige systeem slaagt er niet in om werkgevers en werkenden te ondersteunen bij het aangaan van een passende arbeidsrelatie. Zo bleek onlangs uit de vijfde halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van de Wet werk en zekerheid (Wwz).

Verruiming ketenbepaling in cao’s

De inzet van het kabinet is toch om de maximumtermijn van de ketenbepaling te verlengen van twee naar drie jaar, zoals die ook voor de inwerkingtreding van de Wwz het geval was. Het aantal cao’s waarin gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om de ketenbepaling te verruimen is toegenomen van 37 in 2016 naar 43 in 2017. Zo wordt er van de wettelijke ketenbepaling afgeweken bij werknemers die in het kader van een opleiding een arbeidsovereenkomst hebben, werknemers in de AOW-gerechtigde leeftijd en werknemers met een onderzoeksfunctie. In 2020 wordt de Wwz in zijn geheel geëvalueerd, inclusief de gewijzigde ketenbepaling, zo gaf Koolmees in zijn brief aan de Tweede Kamer aan.

Reacties

Plaats een reactie