Meer ondersteuning nodig voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben meer moeite met het vinden en behouden van werk dan anderen. Professionals die mensen met een LVB begeleiden bij werk of schulden weten niet goed hoe ze hiermee om moeten gaan. Ook werken verschillende hulpverleners onvoldoende samen en bestaan er verschillende uitvoeringspraktijken, waardoor mensen met een LVB tegenstrijdige adviezen krijgen. Zo bleek onlangs uit onderzoek van de Hogeschool Utrecht, Hogeschool Leiden, SBCM en MEE NL dat werd gefinancierd door het UWV.

Arbeidstoeleiding prioriteit nummer 1?

Problematische schulden komen vaak voor bij mensen met een LVB. Er bestaan twee verschillende scholen in de uitvoeringspraktijk van het aanpakken van schuldproblematiek. De ene beschouwt arbeidstoeleiding en de maximale inzet om zo snel mogelijk (weer) aan het werk komen als de eerste stap. De andere vindt juist dat mensen met problematische schulden eerst ruimte moeten krijgen om deze te stabiliseren en dat arbeidstoeleiding de tweede stap is. De onderzoekers concluderen dat er meer duidelijkheid moet komen over wat de beste methode is en dat er een integrale aanpak moet komen.

Reacties

Plaats een reactie