Vervanging loonkostensubsidie (LKV) door loondispensatie van de baan

De loondispensatie, die per 1 januari 2019 de loonkostensubsidie voor arbeidsgehandicapten zou gaan vervangen, is op het allerlaatste moment toch afgeblazen. Zo heeft Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgelopen week laten weten in een Kamerbrief. De beoogde maatregel kreeg veel kritiek, al vanaf het moment dat deze bijna een jaar geleden in het Regeerakkoord werd aangekondigd. Met loondispensatie is het namelijk mogelijk voor werkgevers om mensen met een arbeidshandicap onder het minimumloon te betalen. Van Ark bleef, tot eind vorige week, stug volhouden dat de nieuwe maatregel een goed idee was, maar geeft nu dan eindelijk toe dat ‘het invoeren van loondispensatie in de Participatiewet niet de gewenste vereenvoudiging brengt.’

Verschil LKV en loondispensatie

Loondispensatie zou ervoor zorgen dat werkgevers alleen loon hoeven te betalen voor de daadwerkelijke productiviteit van werknemers met een beperking. Deze werknemers zouden vervolgens een inkomensaanvulling van de gemeente krijgen. Het doel van de maatregel was om de regelgeving omtrent het in dienst nemen van werknemers met een arbeidsbeperking te vereenvoudigen. Werkgever en sociale partners gaven echter aan juist de loonkostensubsidie te willen behouden, zij het in een simpelere variant. Van Ark is nu gezwicht en kondigt een nieuw offensief aan om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Kern offensief van Van Ark

Ruim de helft van de mensen uit de doelgroep banenafspraak zijn nog niet aan het werk. Van Ark kondigt in haar brief de volgende maatregelen aan:

  • bestaande loonkostensubsidie vereenvoudigen en verbeteren;
  • extra impuls voor matchen tussen werkgevers en medewerkers met een arbeidshandicap;
  • regels quotum en banenafspraak vereenvoudigen;
  • extra impuls voor beschut werk.
Reacties

Plaats een reactie