20% van de werknemers voelt zich geïntimideerd

Maar liefst 20% van de Nederlandse werknemers ervaart ongewenst gedrag op de werkvloer. Vooral intimidatie (20%) en pesten (12%) zijn vormen van ongewenst gedrag die vaak voorkomen. Minder vaak voorkomend zijn discriminatie (7%), ongewenste seksuele aandacht (4%) en geweld van collega’s of leidinggevenden (1%). Zo bleek onlangs uit onderzoek van Schouten en Nelissen onder 1.300 werkenden.

Relatie werkdruk en ongewenst gedrag op de werkvloer

Ongewenst gedrag op de werkvloer leidt tot een hogere werkdruk en gevoel van uitputting onder medewerkers, zo blijkt uit het onderzoek. Van de mensen die aangeven uitgeput te zijn, geeft maar liefst 30% aan te maken te hebben met intimidatie op de werkvloer. Van de medewerkers die niet uitgeput zijn, heeft 12% te maken met intimidatie. Pestgedrag op de werkvloer heeft invloed op de ervaren werkdruk. 24% van de mensen die aangeven veel werkdruk te hebben, ervaart pestgedrag op het werk.

Reacties

Plaats een reactie