Inkoop diensten telt voortaan mee voor banenafspraak

Banen die extern worden ingekocht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, tellen voortaan ook mee voor de banenafspraak. Hierdoor wordt het onderscheid tussen overheid en marktsector opgeheven. De motie om dit te bewerkstelligen werd afgelopen week door de Tweede Kamer aangenomen. Het doel is om er zo voor te zorgen dat er meer banen voor arbeidsgehandicapten worden gecreëerd, of de betreffende overheidsinstantie dit nu zelf doet of bij een externe partij inkoopt. Begin 2026 moeten er 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking zijn gerealiseerd.

Vereenvoudiging Banenafspraak

De overheid besteedt veel diensten uit aan de marktsector. De banen die de overheid via inkoop realiseert, tellen niet mee bij de overheid, maar bij de marktsector. Dit zorgt ervoor dat werkgevers vooral bezig zijn met hoe en waar de banen meetellen in plaats van het daadwerkelijk creëren van nieuwe banen. Het aanpassen van de banenafspraak moet hierin verandering brengen.

Reacties

Plaats een reactie