Meer variatie in werk van zzp’ers dan van werknemers

Ruim 80% van de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) beschouwt zijn werk vaak of altijd als gevarieerd. Van de vaste werknemers in Nederland is dit 70% en bij mensen met een flexibele arbeidsrelatie is dit ruim 50%. Hoe gevarieerder het werk, hoe tevredener medewerkers zijn. Dit verklaart deels waarom zelfstandigen tevredener zijn met hun werk dan werknemers in loondienst. Ook geven zelfstandigen vaker aan dat hun werk creativiteit vereist en dat ze nieuwe dingen moeten leren alvorens het werk uit te kunnen voeren. Zo bleek onlangs uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Werkgeluk en ontwikkeling

Naast variatie in werk zijn er ook een aantal andere aspecten die de ervaren kwaliteit van werk beïnvloedt. Denk hierbij aan autonomie, werkdruk, werkzekerheid en inkomen. Zo hebben werknemers een hoger primair inkomen en meer werkzekerheid, terwijl zzp’ers positiever zijn over werkdruk, autonomie en variatie. Alhoewel zzp’ers over het algemeen minder vaak een opleiding volgen dan werknemers, zorgt de variatie in hun werk ervoor dat ze zich ontwikkelen en bijleren.

Reacties

Plaats een reactie