Tips voor omgaan met gevaarlijke stoffen

Maar liefst 38% van de bedrijven in de Europese Unie werkt met chemische of biologische stoffen, zo bleek onlangs uit een enquête van het Europese Agenstschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. Wilt u ook aan de slag om het gevaar van gevaarlijke stoffen op de werkvloer te beperken? Bekijk de volgende STOP-tips van Carolina Verspuij van SBI Formaat.

  • Substitutie: vervang de gevaarlijke stof door een stof die geen of minder risico oplevert voor medewerkers.
  • Technische maatregelen: zorg ervoor dat er geen blootstelling plaatsvindt. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van gesloten systemen en installaties, effectieve plaatselijke afzuiging en mechanische ventilatie.
  • Organisatorische maatregelen: zorg ervoor dat medewerkers zo kort mogelijk worden blootgesteld, dus beperk de tijd dat iemand met gevaarlijke stoffen werkt en zorg voor afwisseling van taken. Dit is met name effectief bij blootstelling aan stoffen, waarbij tot een bepaalde mate van blootstelling geen effecten optreden.
  • P=Persoonlijke beschermingsmiddelen: deze mogen nooit een definitieve oplossing zijn. Wel kunnen ze een tijdelijk hulpmiddel vormen totdat er een beter oplossing voor handen is.
Reacties

Plaats een reactie