Eerste Kamer akkoord met uitbreiding geboorteverlof

De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) is aangenomen door de Eerste Kamer en zal ingaan per 1 januari 2019. Deze wet zorgt ervoor dat bevallende moeders en hun partners langer verlof krijgen dan nu het geval is. Op dit moment krijgen de partners slechts twee dagen verlof met loondoorbetaling, dat worden er vijf. Werkgevers dragen de kosten van 100% loondoorbetaling van de vijf verlofdagen. In 2020 volgt de volgende uitbreiding met vijf weken verlof middels een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Ook het adoptieverlof wordt overigens uitgebreid, van vier weken onbetaald verlof naar zes weken. Het wetsvoorstel werd afgelopen week afgedaan als hamerstuk.

Ruimere geboorteverlofregeling?

Werkgevers kunnen er uiteraard wel voor kiezen om een ruimere verlofregeling dan de wettelijke regeling in het leven te roepen. Bespreek met collega’s wat de voor- en nadelen zijn van een verruiming van de geboorteverlofregeling in uw organisatie.

Reacties

Plaats een reactie