Gebruik HR-analytics schendt privacy werknemers

Enkele tientallen Nederlandse organisaties schenden privacyrechten van medewerkers door het verzamelen van data middels algoritmes, zonder dat het personeel hiervan op de hoogte is. Met deze methode van dataverzameling en -analyse, beter bekend als HR-analytics, worden gevoelige persoonsgegevens verwerkt. Denk aan informatie over ziekteverzuim bij zwangere vrouwen en consulten bij de bedrijfsarts. Zo bleek onlangs uit onderzoek van Platform voor Onderzoeksjournalistiek Investico.

Privacywetgeving

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze privacywetgeving voorziet betrokkenen van het recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Ook vereist de AVG dat systemen standaard op de meest privacy-vriendelijke manier worden ingericht en er zo min mogelijk persoonsgegevens worden verwerkt. Om zeker te zijn dat u voldoet aan de wetgeving, kunt ervoor kiezen een verwerkingsregister bij te houden.

Meer weten over de AVG? Gebruik deze AVG-checklist.

Reacties

Plaats een reactie