Nieuwe maatregelen werktoeleiding arbeidsgehandicapten

Staatssecretaris Van Ark heeft een voorstel met een uitgebreid pakket aan maatregelen om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om mensen met een arbeidsbeperking uit de Participatiewet, voornamelijk de doelgroep van de banenafspraak, en mensen met een Wajonguitkering. Het voorstel met maatregelen moet de regelgeving eenvoudiger maken voor zowel werkgevers en werkzoekenden dan nu het geval is. Werken moet financieel aantrekkelijker worden voor mensen met een beperking, werkgevers en werkzoekenden moeten elkaar makkelijker kunnen vinden en als laatste vindt de Staatssecretaris het belangrijk dat het duurzaam werk betreft, in plaats van tijdelijke dienstverbanden. Zo bleek deze week uit de Kamerbrief van Staatssecretaris Van Ark.

Vereenvoudiging loonkostensubsidie

Een belangrijke maatregel uit het voorstel, is om de loonkostensubsidie te vereenvoudigen. Loonkostensubsidie is al lange tijd onderwerp van discussie. Werkgevers ervaren de loonkostensubsidie als een administratieve rompslomp, bovendien hanteert iedere gemeente andere regels. Dit verandert, als het aan Van Ark ligt. Er moet één landelijke loonwaardemethodiek komen om de loonwaarde van een medewerker met een beperking te bepalen. Ook wil Van Ark de aanvraag van loonkostensubsidie in de wet laten opnemen en een standaard aanvraagprocedure voor werkgevers en werknemers ontwikkelen.

Reacties

Plaats een reactie