Raad van State: nieuwe arbeidsrecht weinig kansrijk

Alhoewel de ministerraad akkoord is gegaan met een aantal ingrijpende aanpassingen in het ontslagrecht, is de Raad van State (RvS) kritisch. In de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) staan maatregelen die het voor werkgevers eenvoudiger maken om werknemers te ontslaan, doordat ook meerdere kleinere redenen gezamenlijk voldoende grond kunnen zijn voor ontslag. Niet alleen wordt ontslag versoepeld, ook komt er meer balans in de transitievergoeding, wordt de proeftijd verruimd en komt er een gedifferentieerde WW-premie naar contracttype. De Raad vindt het voorstel echter niet ingrijpend genoeg en vindt dat er een meer fundamentele en brede aanpak nodig is.

Aanpassing nodig

De RvS is wel positief over de introductie van de cumulatiegrond en de aanpassing van de regeling voor de transitievergoeding, maar adviseert de maatregelen voor payrolling en proeftijd niet in de huidige vorm in het wetsvoorstel op te nemen.

Meer weten over deze wijzigingen in het wetsvoorstel? Lees dan het artikel Twaalf veranderingen van het nieuwe ontslagrecht.

Reacties

Plaats een reactie