Regelgeving Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) nader uitgewerkt

Enkele onderdelen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) zijn uitgewerkt in zogeheten ‘lagere regelgeving’ en staan sinds enkele dagen ter internetconsultatie online. In deze regelgeving wordt onder meer verduidelijkt hoe de compensatie voor de transitievergoeding voor werkgevers in zijn werk gaat. U kunt tot en met 10 december op deze regelgeving reageren op deze website.

Lagere regelgeving

De regelgeving die ter internetconsultatie staat, betreft:

  • de voorwaarden waaronder de werkgever voor transitievergoedingen wordt gecompenseerd;
  • een regeling voor arbeidsovereenkomsten die korter dan een maand duren, zodat voor álle werknemers de transitievergoeding berekend kan worden;
  • verduidelijking welke arbeidsovereenkomsten wel en niet tot een oproepovereenkomst worden gerekend;
  • een wijziging van het besluit Wfsw: vaststelling van het vaste verschil tussen de hoge en lage WW-premie op vijf procentpunten; vastlegging van vier situaties waarin de werkgever met terugwerkende kracht de hoge premie dient af te dragen; het overhevelen van enkele lasten van sectorfondsen naar andere fondsen;
  • een wijziging van het besluit Wfsw: enkele bepalingen vervallen en het overgangsrecht omtrent de sectoraansluiting van uitzendbedrijven wordt afgeschaft, er worden nieuwe regels gesteld ten aanzien van de sectoraansluiting van payrollbedrijven.
Reacties

Plaats een reactie