35 miljoen extra voor toeleiding arbeidsbeperkten op krappe arbeidsmarkt

Zowel in 2019 als 2020 wordt er 35 miljoen euro extra vrijgemaakt voor het zogeheten Perspectief op Werk, een initiatief dat bedoeld is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en zo tegelijkertijd de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Deze extra financiering is bedoeld om publiek-private samenwerking te versterken. Het gaat daarbij voornamelijk om korte termijn oplossingen, bijvoorbeeld door middel van 1-op-1 matching en begeleiding op de werkplek. Zo bleek onlangs uit de intentieverklaring Perspectief op Werk, getekend door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het UWV, werkgeversvereniging VNO-NCW, de MBO Raad en nog enkele andere betrokken partijen.

Matching, begeleiding & scholing

De krappe arbeidsmarkt biedt de mogelijkheid om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen, zo blijkt uit de intentieverklaring. Dit kan gebeuren door samenwerking van bovengenoemde partijen. Zo zullen gemeenten en UWV de personen die hiervoor in aanmerking komen in beeld brengen en waar mogelijk ‘werkfit maken’ en daarna begeleiding op de werkplek bieden. De MBO Raad zal zich inzetten voor het scholen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook private intermediairs kunnen een rol spelen in de werving, selectie en het doorontwikkelen van mensen om de kans op duurzaam werk te vergroten.

Reacties

Plaats een reactie