Geplande bezuiniging WIA teruggedraaid

Een aantal geplande maatregelen uit het Regeerakkoord die ervoor moesten zorgen dat medewerkers na ziekte weer sneller zouden terugkeren naar de werkvloer, is teruggedraaid. Zo zou de hoogte van de uitkering en systematiek waarmee beoordeeld wordt of iemand in aanmerking komt voor een gehele of gedeeltelijk arbeidsongeschiktheidsuitkering worden aangescherpt. Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ziet hier nu vanaf wegens te weinig draagvlak onder werkgevers en werknemers en heeft afspraken gemaakt met de werkgeversorganisaties rond de loondoorbetaling en met de werknemers over de WIA.

Deze maatregelen gaan wel door
Een werkgroep van de Stichting van de Arbeid (werkgevers, werknemers en overheid) gaat onderzoeken hoe de arbeidsparticipatie van volledig- en gedeeltelijk arbeidsongeschikten kan worden verhoogd. Verder wordt iemand met een WIA-uitkering die aan het werk gaat vijf jaar lang niet herbeoordeeld. Zo wordt het voor hen aantrekkelijker om weer aan de slag te gaan. Daarnaast wordt er een experiment opgezet met scholing voor arbeidsongeschikten en komt er extra geld voor ondersteuning vanuit het UWV.

Reacties

Plaats een reactie