Tweede Kamer neemt Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aan

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wet is een combinatie van maatregelen die ervoor moet zorgen dat het arbeidsrecht beter aansluit op de huidige arbeidsmarkt. Zo krijgen medewerkers vanaf de eerste dag dat ze in dienst zijn recht op een transitievergoeding, de ketenbepaling wordt verlengd van twee naar drie jaar en ontslag vergemakkelijkt door de introductie van de cumulatiegrond. Dat wil zeggen dat ook meerdere zogenaamde onvoldragen redenen samen voldoende aanleiding voor ontslag kunnen zijn. Zo bleek afgelopen week na stemming door de Tweede Kamer.

Langere proeftijd geschrapt

De geplande maatregel om werkgevers de mogelijkheid te geven een langere proeftijd te hanteren als zij werknemers meteen een vast contract bieden, gaat niet door. Het verlengen van de proeftijd bij een vast contract, was bedoeld om het werkgevers makkelijker te maken meteen een vast contract aan te bieden. De meeste partijen, ook de coalitie, denken dat de maatregel averechts zal uitpakken en door werkgevers gebruikt wordt als een tijdelijke contractvorm.

Nu nog de Eerste Kamer

Het wetsvoorstel moet nu nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Deze week bespreekt de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de procedure. De bedoeling is dat de Wab per 1 januari 2020 ingaat.

Reacties

Plaats een reactie