Compensatie transitievergoeding zieke medewerkers definitief

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke medewerkers financiële compensatie aanvragen. Afgelopen week is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling wordt met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf de datum dat de transitievergoeding is ingevoerd per 1 juli 2015. Dus ook voor zieke medewerkers die u in het verleden een transitievergoeding heeft betaald, wordt u gecompenseerd. Het doel is om een einde te maken aan de zogeheten slapende dienstverbanden, waarbij werkgevers zieke werknemers na twee jaar in dienst houden om het betalen van de transitievergoeding te ontlopen.

Welke documenten heeft u nodig?
Om de compensatie aan te vragen, dient u bij het UWV een aantal documenten in te dienen. Het is nog niet duidelijk wat u precies hiervoor moet inleveren, maar denk aan de volgende informatie:

  • de ontslagvergunning;
  • de beëindigingsovereenkomst;
  • documentatie waaruit blijkt in welke periode de werknemer ziek was;
  • de informatie die gebruikt is om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
  • bewijs dat u de transitievergoeding heeft betaald.

Het UWV adviseert alle personeels- en financiële documenten te bewaren, omdat het nog niet duidelijk is welke informatie u precies moet aanleveren.

Op tijd om compensatie vragen
In de regeling staan een aantal belangrijke termijnen vastgelegd. Zo dient u een compensatieaanvraag te doen binnen zes maanden nadat u de volledige vergoeding aan de medewerker heeft verstrekt. Ook neemt het UWV uw aanvraag niet in behandeling als u op het moment van indienen nog niet de (gehele) transitievergoeding heeft uitbetaald. Het UWV beslist binnen zes maanden over de compensatieaanvraag. Voor oude gevallen geldt, dat u de medewerker voor 1 april 2020 de transitievergoeding betaald dient te hebben.

Reacties

Plaats een reactie