Hogere boete voor ontbreken RI&E

Organisaties die niet voldoen aan de eisen van de Arbowet, zoals het hebben van een Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E), kunnen binnenkort rekenen op hogere boetes. Een bedrijf met 500 of meer werknemers krijgt voor het ontbreken van de RI&E nu een boete van maximaal € 3.000. Dit wordt verhoogd naar € 4.500. Ook andere overtredingen van de Arbowet worden binnenkort strenger beboet. Zo gaat de maximale boete voor het ontbreken van het Plan van Aanpak van € 750 naar maar liefst € 3.000. Hiertoe moet de zogenaamde Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving voor de zomer worden aangepast. Zo bleek onlangs uit de Kamerbrief van Tamara Van Ark, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

RI&E en Plan van aanpak verplicht
De Arbowet schrijft voor dat elke organisatie met minimaal 1 fte een RI&E moet maken, met bijpassend Plan van aanpak. Zet goede arbeidsomstandigheden op de agenda, stimuleer dat alle medewerkers betrokken worden en zelf mee kunnen denken over oplossingen. Dit levert werkbare oplossingen op die mensen gaan gebruiken. Overleg ook met preventiemedewerker(s) en de ondernemingsraad (OR).

Reacties

Plaats een reactie