Agressieve houding onvoldoende reden voor ontslag

Een medewerkster van een kapperszaak werd op staande voet ontslagen, nadat haar partner zich agressief had gedragen tegen haar werkgever. De toch al slechte arbeidsverhouding kwam hierdoor op scherp te staan. De medewerkster vond dit ontslag op staande voet niet redelijk en stapte naar de rechter om alsnog een transitievergoeding en een billijke vergoeding te eisen. De rechter oordeelde grotendeels in het voordeel van de medewerkster. Want alhoewel de rechter het niet aannemelijk vond dat de arbeidsrelatie nog lang zou hebben voortgeduurd, was het ontslag op staande voet een te vergaande maatregel. De werkgever had ook kunnen kiezen voor een minder aangrijpende maatregel zoals een loonsanctie, zo vond de rechter. De werkgever moet nu alsnog een transitievergoeding en een billijke vergoeding ophoesten, zo bleek onlangs uit uitspraak van Gerechtshof Den Haag.

Mildere maatregel


De medewerkster had zich ziek gemeld, meteen nadat de werkgever een ontslagvergunning bij het UWV had aangevraagd wegens bedrijfseconomische redenen. De bedrijfsarts vond dat de medewerkster voorlopig haar werk niet kon doen en adviseerde werkgever en werknemer het gesprek aan te gaan. Het UWV oordeelde daarentegen in het deskundigenoordeel dat de medewerkster helemaal niet arbeidsongeschikt was. Toen de medewerkster vervolgens de uitnodiging van de werkgever om op gesprek te komen in de wind sloeg, had de werkgever moeten kiezen voor een mildere maatregel.

Wanneer wél ontslag op staande voet?


Ontslag op staande voet mag alleen als daar een zogenaamde ‘dringende reden’ voor is. Het Burgerlijk Wetboek definieert dringende redenen als ‘zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.’ Verdere samenwerking met de medewerker is dan in alle redelijkheid onmogelijk of ondenkbaar.

Reacties

Plaats een reactie