Steeds meer werknemers kunnen informatieovervloed niet aan

Ruim twee miljoen mensen, 28% van de werkzame bevolking, krijgen zoveel informatie binnen op een werkdag dat ze moeite hebben deze te verwerken. Vorig jaar was het percentage werknemers dat aangaf last te hebben van een informatieovervloed nog 25%. Maar liefst 40% van de hoog opgeleide werknemers heeft hier last van, ten opzichte van slechts 14% van de laag opgeleide werknemers. Werknemers die een overvloed aan informatie ervaren zijn ontevredener over hun arbeidsomstandigheden en zijn vaker op zoek naar een andere baan. Zo bleek onlangs uit de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, een periodiek onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en TNO, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Werknemers behouden?
Voor veel werkgevers is het niet gemakkelijk om werknemers te behouden. Ga na, bijvoorbeeld middels een werknemerstevredenheidsonderzoek, hoe uw werknemers de werkdruk ervaren en wat de mate van informatieovervloed is. Neem deze resultaten mee als u de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) gaat vernieuwen. Maatregelen om ontevredenheid door informatieovervloed tegen te gaan kunt u opnemen in het PSA-beleid. Is er in uw organisatie een ondernemingsraad aanwezig? Zorg dan dat u de OR ook consulteert, de ondernemingsraad heeft instemmingsrecht wat betreft het arbobeleid in de organisatie.

Reacties

Plaats een reactie