Geslacht belangrijkste grond discriminatie arbeidsmarkt

In 2018 ontving het College voor de Rechten van de Mens maar liefst 4.583 vragen en meldingen over vermoedelijke discriminatie en mensenrechten. De meeste meldingen betroffen discriminatie vanwege geslacht. Van de 741 vragen en meldingen over de grond geslacht ging maar liefst 80% over discriminatie op de arbeidsmarkt. Opvallend is dat meer dan de helft (61%) van de vragen en meldingen over de grond geslacht betrekking had op discriminatie vanwege zwangerschap.

Driekwart organisaties neemt maatregelen tegen discriminatie

Ongeveer driekwart van de organisaties in Nederland neemt maatregelen om discriminatie in de toekomst te voorkomen. Organisaties kunnen procedures aanpassen, maar ook voorlichting geven aan werknemers. Denk aan voorlichting over hoe om te gaan met (onbewuste) vooroordelen tijdens selectieprocedures. Wilt u nieuw beleid invoeren? Dan kunt u dit laten toetsen door het College. Het College oordeelt dan of het beleid in strijd is met de wetgeving op het gebied van gelijke behandeling.

Training Selecteren zonder vooroordelen

Het College van de Rechten van de Mens heeft onderzoek gedaan naar discriminatie. Hieruit blijkt dat stereotypering en vooroordelen een grote rol spelen. Het College van de Rechten van de Mens heeft op basis van dit onderzoek de training ‘Selecteren zonder vooroordelen’ gecreëerd. Deze training is speciaal voor HR-professionals. Het College werkt samen met externe trainers en de trainingen worden alleen in-company gegeven. De trainers rekenen voor een training van twee dagdelen (inclusief maatwerkgesprek, voorbereiding, training, evaluatie en nagesprek) een maximum tarief van € 2.080 exclusief BTW. Bekijk deze pagina voor meer informatie over de training.

Reacties

Plaats een reactie