Kritiek Eerste Kamer: uitstel Wab?

De Eerste Kamer staat kritisch tegenover het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans, de wetgeving die de Wet werk en zekerheid moet gaan vervangen per januari 2020. Er zijn zorgen over de uitvoerbaarheid van delen van de voorgestelde regelgeving, zoals de premiedifferentiatie en de invoering van de pensioenvoorziening bij payrolling. Ook werd er voorgesteld om de evaluatie van de Wet werk en zekerheid af te wachten, alvorens de nieuwe wetgeving in te voeren. Koolmees, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, houdt echter vast aan de originele planning. Zo bleek onlangs uit zijn nadere memorie van antwoord die hij naar de Eerste Kamer stuurde.

 

Koolmees houdt vast aan de Wab

Leden van de VVD-fractie wezen Koolmees op het stijgende aantal vaste arbeidsrelaties van de afgelopen twee jaar. Ze beredeneren dat het de afgelopen jaren juist erg goed gaat met de economie en de arbeidsmarkt en dat er dus weinig reden is voor de hervorming middels nieuwe wetgeving. Maar Koolmees ziet het juist als zorgelijk dat er ondanks de gunstige economie slechts sprake is van stabilisatie van het aandeel vaste contracten in plaats van groei. Ook deelt hij niet de zorg dat uitvoeringsinstanties niet op tijd gereed zouden zijn. De Belastingdienst en het UWV zijn per 2020 klaar om de wijzigingen door te voeren. Denk aan WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract.

Reacties

Plaats een reactie