Ontslag alleen mogelijk bij onweerlegbaar bewijs

Afvalverwerkingsbedrijf ACW ontsloeg een werknemer wegens het niet nakomen van de door de werkgever opgelegde afspraken. Deze afspraken waren gemaakt omdat de werknemer al eerder de gedragsregels van het bedrijf had overtreden. De aanvullende afspraken hielden onder meer in dat de werknemer niet in het KCA-depot, het afvaldepot voor klein chemisch afval zoals medicijnen, mocht komen. De werknemer sloeg deze afspraken vervolgens in de wind en dat werd op camera vastgelegd. Na zijn ontslag stapte de werknemer naar de rechter om zijn ontslag ongedaan te laten maken en de rechter gaf de medewerker gelijk. Zo bleek onlangs uit uitspraak van Rechtbank Gelderland.

Heldere afspraken
De werkgever had een aantal zaken goed geregeld. Zo zijn er heldere gedragsregels opgesteld waaraan alle medewerkers zich dienen te houden. Aanvullend had de werkgever striktere afspraken met deze werknemer gemaakt, omdat hij zich eerder niet aan deze regels had gehouden. Ook slim van de werkgever is dat hij de werknemer voor deze aanvullende afspraken had laten tekenen als voorwaarde om in dienst te blijven bij de werkgever. Het enige hiaat zat hem in de precieze omschrijving van wat als een overtreding gold.

Het gelijk zit in de details
In de afspraken stond dat ‘aanwezig zijn op het KCA-depot’ een overtreding was. Het depot bestaat echter uit een laad- en losplaats, een inname en sorteerruimte en het depot zelf. Alhoewel de camera had geregistreerd dat de werknemer in die buurt was geweest, is niet op camera vastgelegd dat hij daadwerkelijk in het depot zelf was. Wel rookte hij regelmatig onder een afdakje bij de laad- en losruimte waar ook een KCA-auto stond. De werkgever beschouwde dit als een overtreding, maar daar was de rechter het niet mee eens. Dit stond namelijk niet letterlijk zo in de gemaakte afspraken. Om die reden wees hij het verzoek tot het ontbinden van de arbeidsovereenkomst af.

Komt u aanvullende afspraken na met uw medewerker? Zorg er dan voor dat u deze niet alleen zwart- op wit vastlegt, maar ook dat er geen twijfel kan bestaan over wat er precies bedoeld wordt.

Reacties

Plaats een reactie