Per 1 juli 2019 minimumloon omhoog

Per 1 juli 2019 gaan het wettelijk minimumloon (WML) en het minimumjeugdloon omhoog. Het volwassen minimumloon (WML) stijgt van € 1.615,80 naar € 1.635,60 bruto per maand. Dat is € 377,45 per week en € 75,49 per dag. Ook het minimumloon van werknemers tussen de 18 en 21 jaar gaat omhoog. Daarnaast gaat de leeftijd voor het WML van 22 jaar naar 21 jaar. Redenen hiervoor is dat werknemers voor gelijke werkzaamheden een gelijk loon moeten krijgen. Ook werkgevers belonen werknemers steeds meer op basis van opleiding en ervaring dan op basis van leeftijd.

Twee compensatieregelingen
U kunt gebruikmaken van twee regelingen om te compenseren voor de hogere loonkosten:

1. U kunt voor werknemers die meer dan 1248 uur per kalenderjaar werken een deel van de loonkostenstijging terugkrijgen. Deze compensatieregeling heet het Lage-inkomensvoordeel (LIV). Vanaf 1 juli 2019 geldt deze regeling voor 21- en 22-jarigen.

  1. Een deel van de loonkostenstijging voor het hogere minimumloon van 18 tot en met 20-jarigen kunt u terugkrijgen met compensatieregeling: Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon.

Er geldt een uitzondering voor werkgevers die leerwerkplekken aanbieden: zij hoeven het verhoogde minimumjeugdloon niet te betalen aan 18-, 19- en 20-jarigen.

Reacties

Plaats een reactie