Maatregelen nodig tegen segmentatie arbeidsmarkt

De verschillen in inkomsten en sociale bescherming bij baanverlies tussen hoog opgeleide, welvarende werkenden aan de ene kant, en laag opgeleide werkenden aan de andere kant worden steeds groter. Regulering van arbeid is een belangrijke factor om deze problematiek op te lossen. De grote diversiteit aan arbeidsrelaties en contractvormen leidt ertoe dat de huidige regelgeving niet meer voldoet. Er moet een nieuwe strategie ontwikkeld worden om deze problematiek op te lossen. Zo bleek onlangs uit de nota van de Commissie Regulering van werk. Deze commissie is door Minister Koolmees in het leven geroepen om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken.

Vijf denkrichtingen

De discussienota ‘In wat voor land willen wij werken?’ schetst de huidige situatie en stelt hierbij vijf denkrichtingen voor, waarin de volgende aspecten centraal staan:

  • Regels voor een gelijk speelveld voor alle werkenden;
  • Wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid van alle werkenden;
  • Volwaardige participatie op de arbeidsmarkt;
  • Robuuste, uitlegbare, uitvoerbare en handhaafbare regels;
  • Nieuwe regels die worden afgestemd op de verantwoordelijkheid voor goed werkgeverschap/opdrachtgeverschap en goed werknemerschap/opdrachtnemerschap.

Drie keer advies aan het kabinet

Uiterlijk 1 november 2019 zal de commissie rapporteren aan de Tweede Kamer. In het rapport zullen ze advies geven op de volgende drie vragen van het kabinet:

  • Welke ontwikkelingen hebben een fundamentele invloed op de arbeidsmarkt en de positie van werkenden?
  • Leiden die ontwikkelingen tot knelpunten met de huidige regels?
  • Welke oplossingen zijn er om eventuele knelpunten nu en voor de toekomst weg te nemen?
Reacties

Plaats een reactie