Arbeidsmarkt op leven en dood

Elke dag zijn er 35.000 mensen die niet op hun werk verschijnen omdat ze in de rouw zijn. Een kwart hiervan keert nooit meer terug op het werk. Deze cijfers komen van uitvaartonderneming Yarden. Die maakte onlangs een berekening van het rouwverzuim in Nederland. Elke dag, zo werd duidelijk, raken 150 mensen hun partner of kwijt. Gemiddeld duurt hun rouwperiode 170 dagen, bijna een half jaar. In deze periode verschijnen zij niet of minimaal op hun werk.

Middelgrote stad
Dit betekent dat het equivalent van een middelgrote stad in de rouw is en maar liefst een half jaar lang niet deelneemt aan het arbeidsproces. Mensen die na deze periode anders in het leven staan: gebroken of juist vol goede moed na een periode van herbezinning. Als we door deze statistische bril kijken zien we interessante categorieën ontstaan. Vooral bij de mensen die hun werk verlaten. Dat zijn er ongeveer achtduizend, de categorie Mobiel na Rouw. Grofweg de helft is opgebrand en komt in aanmerking voor een te-integratieproject. Je zou er een specialisme van kunnen maken: re-integratie na rouw. Een ander deel neemt een geheel andere afslag op de arbeidsmarkt, wat betekent dat ze een nieuwe werkomgeving of zelfs geheel ander werk zoeken. In theorie vormt deze groep een interessante visvijver op de arbeidsmarkt: duizenden professionals voor het oprapen die vaak weloverwogen kiezen voor een nieuwe stap in hun loopbaan.

Levenskeuze
Maar tegelijk laat deze statistische verkenning zien waarom arbeidsmarktmobiliteit zo’n moeilijk beheersbaar specialisme is. Elke mutatie op de arbeidsmarkt is verweven met een persoonlijk verhaal en een levenskeuze met een volstrekt eigen logica. Hoezeer we proberen om de arbeidsmarkt inzichtelijk te maken via modellen, formats en sjablonen, de grote gemene deler is er steeds minder zichtbaar. Zeker in de arbeidsmarkt voor de hoger geschoolden wordt maatwerk belangrijker. Naarmate het gemiddelde scholingsniveau stijgt, komt dit vaker voor, waardoor arbeidsmobiliteit duurder wordt. Aantrekkelijker voor arbeidsmarktprofessionals dus. Er is echter ook een keerzijde. Doelgroepen verkruimelen, het benaderen vraagt andere, meer empatische vaardigheden, terwijl je nog steeds als koele analyticus kunt handelen. Je moet het maar in je hebben.

Reacties

Plaats een reactie