Zijn arbeidsmarktanalisten waarzeggers?

Arbeidsmarktanalyses laten zien dat de banenmachine weer draait. Nieuw werk, volop vacatures. Alleen klopt het niet. Analisten voorspellen meestal fout. In de UWV Arbeidsmarktprognose 2015-2016 staat een tabel waarin oude voorspellingen worden vergeleken met de realiteit. Geen enkele prognose bleek te kloppen.

Zelfs in het voorspellen van de grote lijnen zitten de analisten er vaak naast. In 2008 waarschuwde economen nog voor onhoudbare tekorten op de arbeidsmarkt, terwijl in Engeland de eerste massaontslagen al vielen. Neem de Intelligence Group, een bureau voor arbeidsmarktonderzoek dat drie jaar geleden voorspelde dat er in 2015 ernstige personeelstekorten zouden zijn. Het UWV voorspelde juist het tegenovergestelde.

Dus oren dicht voor arbeidsmarktanalisten? Dat ook weer niet. Analisten kijken naar data, zoals het KNMI kengetallen van de atmosfeer bestudeert en beursanalisten jaarverslagen binnenstebuiten keren. Allemaal hoesten ze data op en schetsen ze scenario’s. Maar zodra het gaat om voorspellen, is er opeens de nuance.

Zo gaat het ook met arbeidsmarktonderzoek: veel getallen, veel open deuren, maar de conclusies kun je beter zelf trekken. Kijk daarvoor naar afwijkende patronen. Neem het UWV-rapport over de arbeidsmarkt van volgend jaar (de meest recente van behoorlijke omvang). Dat laat zien dat het aantal vacatures in de lift zit. Maar het BBP is volgend jaar nauwelijks groter dan in 2006. De werkgelegenheid stijgt minder dan een procent. Het meeste werk valt ten prooi aan zzp’ers. Het aantal ww-uitkeringen daalt weliswaar iets, maar blijft hoger dan in de vorige veertien jaar (uitgezonderd 2015).

Dan de kwaliteit van de arbeidsmarkt, die is beroerd. De afgelopen jaren groeide vooral laaggeschoold werk, zoals in de schoonmaak en de horeca. In vitale sectoren blijft de werkgelegenheid dalen, zoals bij de overheid, de financiële dienstverlening, de zorg en de industrie. De arbeidsmarkt beweegt, maar op lemen voeten. Een struikelpartij is nabij.

Heb ik gelijk? Natuurlijk niet, de toekomst is niet te voorspellen. Onderzoekers en analisten goochelen met data en verwachtingen, daar leven ze van zoals zieners dat al eeuwenlang doen. Maak dankbaar gebruik van hun informatie, maar luister vooral naar je gezonde verstand. Dat is betrouwbaarder dan het woord van een waarzegger.

Reacties

Plaats een reactie