Benutten van talenten: een kwestie van dialoog?

‘De juiste mens op de juiste plaats op het juiste moment’ is al decennialang het adagium voor HR-beleid. Toch ging het lange tijd alleen om de juiste mens op de plek en niet om de mens op de juiste plek. Ofwel: potentiële medewerkers moesten passen bij de kenmerken en eisen van een functie. Niemand zorgde ervoor dat een functie ook werd afgestemd op de medewerker die de functie bekleedde.

Er lijkt nu een trend op gang te komen om met maatwerk te zorgen dat talenten beter benut worden en werk meer aansluit bij de ambities van medewerkers. Dit onder invloed van een toenemende aandacht voor duurzaam HR, job engineering en flexibilisering van het werk, motivatie en geluk en de schaarste op de arbeidsmarkt. De medewerker is niet meer alleen resource, maar ook co-creator van zijn eigen baan.

Meer maatwerk biedt meer mogelijkheid tot het benutten van talenten. Van Dale omschrijft talenten als natuurlijke begaafdheden. Wikipedia ziet talent onder andere als aangeboren aanleg. Het gaat bij een talent dus vooral om wat echt bij iemand past. We praten over een voetbaltalent of over een muzikaal talent en bedoelen dan vooral dat iemand laat zien over een aantal eigenschappen te beschikken die hem of haar boven anderen laat uitstijgen. Denk bij voetbal aan motorische vaardigheid, conditie en spelinzicht.

Maar of iemand een voetbaltalent heeft, wordt pas zichtbaar als die persoon ook daadwerkelijk voetbalt en door te voetballen worden de talenten verder ontwikkeld. Talenten zijn dus niet alleen een kwestie van kunnen, maar ook een kwestie van doen. Een derde element, dat nog vaak over het hoofd wordt gezien, is ‘willen’. Heeft iemand de ambitie om zijn talenten in te zetten en verder te ontwikkelen?

Het benutten van talenten is vooral een kwestie van de dialoog met medewerkers aangaan:

Wat denk je zelf te kunnen? Welke talenten zou je zelf graag willen inzetten? Wat zou je zelf graag willen ontwikkelen? Hoe zou jij jouw talenten beter in jouw werk of in onze organisatie kunnen inzetten?

Die dialoog werkt alleen als je als werkgever of manager zelf weet wat je wilt en nodig hebt en daar flexibel in bent. Wees bereid om af te stemmen met ook voor individuele medewerkers én voor de samenwerking en het belangenevenwicht tussen medewerkers. Want net zoals bij voetbal gaat het niet alleen om de goudhaantjes, maar zeker ook om het functioneren van een collectief. En daar valt veel winst te behalen!

Reacties

Plaats een reactie