De 3 B’s van Bevlogenheid, Beleving en Betekenis

Bevlogenheid voel je, bevlogen mensen zijn enthousiaste en inspirerende mensen. In organisaties waar veel bevlogen mensen werken, omarmen de passie en energie je als je binnenloopt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er een relatie is tussen bevlogenheid en prestaties van medewerkers en de organisatie. Dit zorgt voor waardering van klanten over de dienstverlening en bevordert de gezondheid van medewerkers.

Maar hoe ontstaat bevlogenheid? Uit de juiste balans tussen enerzijds hetgeen dat energie vraagt in het werk en anderzijds hetgeen dat juist energie geeft. Wat energie vraagt wordt ook wel aangeduid met ‘taakeisen’ en wat energie geeft met ‘energiebronnen’. De balans tussen taakeisen en energiebronnen speelt de hoofdrol in de werking van bevlogenheid.

Bevlogenheid ontstaat dus uit de juiste balans tussen taakeisen en energiebronnen. Dat vraagt om een extra toelichting, want wat is die juiste balans? Dat is voor elke medewerker in iedere werksituatie anders. Je kunt een maximaal aantal energiebronnen creëren, ze worden echter pas functioneel als de taakeisen vragen om de inzet ervan.

Zowel voor de organisatie als voor de medewerkers is bevlogenheid de meest optimale vorm waarin je in het werk kunt staan. In de praktijk zien we helaas ook veel voorbeelden waarbij deze balans er niet is. Eén vorm van disbalans is die waarbij de taakeisen in het werk groter zijn dan de energiebronnen waarover een medewerker beschikt. Medewerkers die langdurig met een te groot aantal taakeisen en te weinig energiebronnen kampen, ontwikkelen stress-gerelateerde klachten die in het ernstigste geval kunnen uitmonden in een burn-out.

Een klimaat van bevlogenheid stimuleren kan ook door vanuit waarderend perspectief succes te verzamelen en te vieren. Heb jij in jouw organisatie al een complimentenbalie? Of heeft de afdeling waar je werkt een aparte mailbox waarin het team alle complimenten van klanten en collega’s verzamelt? Dergelijke kleine initiatieven geven energie. Vier successen gezamenlijk en blijf leren en ontwikkelen. Zo krijg je door een klimaat van bevlogenheid niet alleen gelukkige medewerkers, maar ook klanten die fan worden.

Lees meer over bevlogenheid van medewerkers in het boek ‘Verboden voor klanten, wij houden van fans,’ geschreven door Jessica van Wingerden en Wim Schuurmans.

Reacties

Plaats een reactie