Een leven lang leren

‘Een talent’. Welke associatie roept dit bij u op? De meeste mensen denken aan een jong, gedreven iemand die over goede (potentiële) kwaliteiten beschikt en in de bloei van zijn leven is. Maar waarom jong? Waarom niet een 50-plusser? Eén die vol in zijn carrière staat en nog lang niet uitgekeken is op leren, nieuwe uitdagingen aangaat en zich nog vijftien jaar in wil zetten om zichzelf en de organisatie beter te maken?

Hoewel we in Nederland steeds langer mogen werken, is er een tegenstrijdige tendens zichtbaar: medewerkers worden namelijk steeds jonger afgeschreven. Aannames als ‘ik ben 43, dus als ik nog een goede carrièremove wil maken, moet ik voortmaken, want na mijn 45e wordt het lastig nog ergens aangenomen te worden’, lijken helaas in een groot aantal gevallen bewaarheid te worden. Dat terwijl je op je 43e in de meeste gevallen nog niet eens op de helft van je carrière bent, laat staan dat je aan afbouwen denkt. Wij leven met zijn allen langer en zijn ook nog eens langer gezond. Hoog tijd dus om de noodklok te luiden en een lans te breken voor een leven lang leren, welke als basis dient voor ontwikkeling. Medewerkers dienen op hun merites beoordeeld te worden, niet op hun leeftijd.

Een leven lang leren betekent aan verschillende kanten investeren in verandering. Allereerst door medewerkers zelf: besteed aandacht aan het invullen van je carrièrepad, bedenk waar je over vijf jaar wilt staan. Het gaat daarbij niet zozeer om concrete functies , maar om richting: waar wil je naar toe werken? Ga in gesprek met mensen die je scherpe en prikkelende vragen stellen over je ambities en denk na over trainingen/opleidingen die je kunnen helpen bij het verwezenlijken van die ambities. Het is de kunst jezelf steeds opnieuw uit te vinden en ongeacht je leeftijd je doelen aan te scherpen.

Organisaties zouden op hun beurt moeten ophouden met het pamperen van hun seniore medewerkers en in plaats daarvan hen moeten blijven prikkelen en uitdagen. Vervang bijvoorbeeld de verplichte seniorendagen door opleidingsdagen. Sommige oudere medewerkers weten amper hoe ze hun werk af moeten krijgen, met al die verplichte vrije dagen. En beoordeel seniore medewerkers op basis van hun prestaties, niet enkel op leeftijd en de beeldvorming hieromtrent.

Deze ingrepen kunnen zorgen voor beweging in de associaties rond seniore medewerkers, van beide kanten, medewerkers zelf en organisaties. Iedere leeftijdsfase heeft zijn voor- en nadelen, maar in geen enkele fase zijn de nadelen groter dan de voordelen. Laten we daarom alle vooroordelen overboord gooien, ieders potentieel benutten en samen gaan voor een langere en bloeiende carrière!

Reacties

Plaats een reactie