Hetzelfde schuitje

Meer doen met minder, dat hoor je veel de laatste tijd. Groeiende aandacht voor participatie, activering en re-integratie, terwijl budgetten afnemen. Deze uitdagingen vragen om effectieve samenwerkings-concepten, zoals bijvoorbeeld in publiek-private samenwerkingsverbanden. Er wordt veel onderzocht en gepubliceerd, over hoe je de samenwerking tussen organisaties en hun professionals kunt verbeteren. Dat blijkt namelijk niet vanzelf te gaan: in de dagelijkse praktijk komt co-creatie in een partnerschap vaak nog moeizaam op gang, zelfs bij grote bereidwilligheid. Maar uit de onderzoeken blijkt ook dat het wel de moeite loont om je er in te bekwamen. De organisaties realiseren kostenbesparing en kwaliteitsverhoging bij arbeidstoeleiding, doordat ze elkaars expertise benutten.

Als samenwerking tussen organisaties en professionals zo noodzakelijk en effectief is, hoe zit dat dan voor klanten? Ook (juist?) voor hun is er veel voordeel te behalen door samen te werken. Wat mij betreft dus liever geen exclusief individuele aandacht, maar juist een groepsgewijze aanpak bij re-integratie of loopbaanbegeleiding. Natuurlijk: klanten hebben een individuele doelstelling, namelijk het vinden van een nieuwe baan. Maar door hen te faciliteren om elkaar daarbij te steunen staan zij samen heel wat sterker dan alleen. Het trainen van samenwerkingsvaardigheden komt goed van pas. Bij de zoektocht naar werk, en daarna. Samenwerken staat immers in alle overzichtslijstjes van werknemersvaardigheden hoog in de top tien.

In de recente publicaties over netwerkstructuren en samenwerkingsvormen tussen organisaties en professionals lees ik aansprekende resultaten en leerzame tips over het verbeteren van samenwerking. Ik pleit ervoor dat we onze klanten zoveel mogelijk laten profiteren van die inzichten. Als professionals doen we al ons best om steeds effectiever te worden in nieuwerwetse structuren. We leren al hoe we onze op samenwerking gerichte attitude kunnen ontwikkelen. Dit thema kan best nog wel wat prominenter op de agenda van begeleidingsprogramma’s voor werkzoekenden. Professional en klant, we zitten op dit punt in hetzelfde schuitje. Voor ons allebei is het laten groeien van samenwerkingstalent een onmisbaar ingrediënt voor succes.

 

Reacties

Plaats een reactie