Hup ‘Aan de slag’!

‘Oudere werklozen vinden minder snel een baan dan jongeren’, deze uitspraak van het CBS vraagt om toelichting. Van de werklozen tussen de 45 en 65 jaar vindt 50% een baan binnen een jaar.  Van de 25 tot 45 jarigen 70% en van de 15 tot 25 jarigen 80%. Wat betekenen deze cijfers en hoe kunnen dienstverleners ze gebruiken? Het zou goed zijn als kennis over arbeidsmobiliteit, cijfermatig en inhoudelijk, wordt gebundeld.

Even terug naar de cijfers uit het voorbeeld hierboven. Wat CBS niet duidelijk maakt is om hoeveel mensen het per groep gaat. Neem aan dat de jongste groep maar uit 2000 werkzoekenden bestaat en de oudste uit 4000. Wat is zo’n uitspraak dan waard voor een werkzoekende boven de 45 jaar?

Deze oneliner roept bij iedereen vragen op. Zowel bij de oudere werkzoekende, als bij de recruiter / intercedent, de arbeidsdeskundige, de jobcoach, de werkcoach van het UWV en de loopbaanprofessional. Vragen als: ‘Wat is hiervan het gevolg voor mij?’ ‘Wat betekent dit voor mijn cliënt?’‘Wat kan ik voor hem of haar doen?’‘Wat is de juiste richting met de meeste mogelijkheden?’Als de lezers van deze uitspraak de antwoorden niet kennen en niet weten hoe ze de feiten moeten interpreteren, hoe moet de werkzoekende dan handelen of de dienstverlener zijn klanten goed van dienst zijn?

Cijfers van het CBS op Statline en UWV geven een stand van zaken, terwijl de lezers graag hun vragen over de bewegingen op de arbeidsmarkt beantwoord willen zien in de vorm van (on)mogelijkheden en (geen) kansen. Voor hen zijn standen alleen maar verwarrend. Veel belangrijker is het om te weten in welke beroepsgroepen de beste instroom-mogelijkheden liggen, in welke sectoren oudere werkzoekenden het meest in aanmerking komen en waar in de regio voor deze mensen de beste kansen liggen. Kortom het gaat om transparante informatie die de mobiliteit op de arbeidsmarkt stimuleert en lezers en gebruikers bruikbare antwoorden geeft.

Met de oprichting van het platform voor arbeidsmobiliteit ‘Aan de slag’ wordt er een nieuwe mogelijkheid gecreëerd om branche-informatie samen te brengen uit verschillende hoeken van de praktijk en om die te combineren met de output van het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI).Dus arbeidsmarktinformatie die aansluit bij de behoeften van leveranciers en gebruikers en verrijkt met verhalen uit de praktijk. Cijfers lijken voor zichzelf te spreken, maar individuele verhalen zijn minstens zo sterk. Zo sprak ik deze week nog een ambitieuze vrouw die trots meldde dat ze na een onderbreking van vijf maanden weer aan de slag gaat als key accountmanager. Daar gaat het om! Dus ik zou zeggen, laten we met elkaar bouwen aan een kenniscentrum waarin onderzoek en uitvoering elkaar aanvullen, zodat ook de oudere werklozen straks weten wat te doen om weer ‘Aan de slag’ te komen.

Reacties

Plaats een reactie