Bucketlist voor meer werkgeluk

Voor je deze blog gaat lezen, bekijk eerst het filmpje van de rappende steward.

Het aantal organisaties dat er van uitgaat dat gelukkige medewerkers ook gezonde en productieve medewerkers zijn, stijgt. Of zij zich hebben laten inspireren door Martin Seligman, de grondlegger van de positieve psychologie, weet ik niet. Maar ik sluit het niet uit als ik kijk naar hun beleid en naar de kenmerken van geluk die Seligman opsomt in zijn boek Gelukkig zijn kun je leren.

Meer werkgeluk
De positieve psychologie stelt zichzelf als doel: het waardevoller maken van het normale leven. Als we kijken naar het werkzame leven, dan worden het verbeteren van talent en het ontwikkelen van sterke punten genoemd (‘wat maakt dat iemand ergens goed in is?’). Volgens Seligman dragen de volgende punten bij aan meer werkgeluk: positieve emotie (een goed gevoel hebben), flow (volledig opgaan in werkzaamheden), relaties (in de brede zin van het woord), betekenis (het gevoel op een positieve manier bij te dragen aan de wereld) en tenslotte vaardigheid (ontwikkeling van vaardigheden motiveert).

Bucketlist
De zomer is een mooie tijd om niet alleen je zinnen te verzetten maar ook om zetten te verzinnen. Ik daag je uit een bucketlist op te stellen voor meer werkgeluk. Hierbij geef ik je een tip: je wordt niet écht gelukkig door te letten op jouw tekortkomingen en daar hard aan te gaan werken. Dat is de klassieke psychologie waarin altijd de nadruk wordt gelegd op het negatieve. Daar gaan mensen zich over het algemeen niet beter van voelen.

Je kunt je wel beter gaan voelen door uit te zoeken wat jouw kwaliteiten zijn en die in te zetten voor iets dat groter is dan jezelf.

Reacties

Plaats een reactie