Geen categorie

Oudere werkloze in 2015 de dupe

28-11-2014

Uit een onderzoek van Divosa, de vereniging voor directeuren van de sociale dienst bij gemeenten, blijkt dat werkloze 55-plussers weinig aandacht krijgen. Slechts 8% van de gemeenten kent aan werkloze 55-plussers hoge prioriteit …

Arbeidsmarkt komt langzaam in beweging

23-09-2014

Uit het HR Trendonderzoek 2014 komt – het grootste onderzoek onder HR-professionals in Nederland – komt naar voren dat de arbeidsmarkt voorzichtig in beweging komt.  Het aantal werknemers dat op zoek is naar …

Wet werk en zekerheid schiet zijn doel voorbij

12-09-2014

Doel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is flexibele arbeidskrachten meer zekerheid te bieden op een baan. Uit het jaarlijkse onderzoek HR Trends 2014-2015 blijkt dat slechts een op de twaalf HR-professionals …

Zieke flexwerker duur geintje

10-09-2014

Met het ingaan van de Modernisering ziektewet per 1 januari 2014 is de hoogte Ziektewetpremie (met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012) die werkgevers afdragen afhankelijk geworden van het aantal zieke werknemers dat …

Nieuwe campagne tegen jeugdwerkloosheid

04-09-2014

De werkloosheid onder jongeren is schrikbarend hoog. In augustus telde het Centraal Bureau van de Statistiek 122.000 jeugdwerklozen. Dat is 15,1 van het totaal. Daarom slaan Mirjam Sterk en Randstad opnieuw de handen …

Vergrijzing van de baan

04-07-2014

Met de rapporten die over vergrijzing zijn geschreven kun je een hele bibliotheek vullen, maar het probleem van de vergrijzing en ontgroening is als sneeuw voor de zon verdwenen. In de verschenen langetermijnstudie …

Plan vakbond: 300.000 extra banen in 2020

03-07-2014

De regering, de werkgevers en de vakbonden moeten maatregelen nemen om tot 2020 300.000 extra banen te scheppen. Dat staat in een plan dat de vakbonden FNV, CNV en VCP woensdag 2 juli …