Geplande bezuiniging WIA teruggedraaid

16-01-2019

Een aantal geplande maatregelen uit het Regeerakkoord die ervoor moesten zorgen dat medewerkers na ziekte weer sneller zouden terugkeren naar de werkvloer, is teruggedraaid. Zo zou de hoogte van de uitkering en systematiek …


Subsidieregeling Ontwikkeladvies voor alle 45-plussers opengesteld

16-01-2019

De subsidieregeling Ontwikkeladvies is per 1 januari 2019 opengesteld voor alle werkende 45-plussers. Dat betekent dat alle medewerkers van 45 jaar of ouder nu in aanmerking komen voor gratis advies van een loopbaanadviseur. …

Nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2019

16-01-2019

Per 1 januari 2019 zijn een aantal wetswijzigingen ingevoerd, die voor arbeidsprofessionals van belang zijn. Zo krijgen partners van bevallende moeders langer geboorteverlof met loondoorbetaling en wordt de 30%-regeling voor expats verkort van …

35 miljoen extra voor toeleiding arbeidsbeperkten op krappe arbeidsmarkt

06-12-2018

Zowel in 2019 als 2020 wordt er 35 miljoen euro extra vrijgemaakt voor het zogeheten Perspectief op Werk, een initiatief dat bedoeld is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het …

SER start onderzoek naar platformeconomie

06-12-2018

De Sociaal Economische Raad (SER) gaat onderzoek doen naar de praktijk van de zogeheten platformeconomie. De ontwikkeling van de platformeconomie, waarbij werk via websites en apps wordt uitgevoerd door zzp’ers, neemt een grote …

Nieuwe rol voor Inspectie SZW in aanpak arbeidsmarktdiscriminatie

06-12-2018

Inspectie SZW wordt verantwoordelijk voor toezicht en handhaving over de aanwezigheid van voldoende waarborgen in het wervings- en selectiebeleid van werkgevers om discriminatie tegen te gaan. Het doel hiervan is het tegengaan en …

Regelgeving Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) nader uitgewerkt

21-11-2018

Enkele onderdelen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) zijn uitgewerkt in zogeheten ‘lagere regelgeving’ en staan sinds enkele dagen ter internetconsultatie online. In deze regelgeving wordt onder meer verduidelijkt hoe de compensatie …