Arbeidsmarkt

Vergroot sociale zekerheid zzp’ers!

11-11-2015

Het aantal zzp’ers in Nederland is de laatste tien jaar met bijna 50% toegenomen. Nederland telt inmiddels 800.000 fulltime zzp’ers en 600.000 parttime zzp’ers. Dat is een stijging van bijna 50% over de …

Geen banengroei de komende jaren

06-11-2015

Uit een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder het Nederlandse bedrijfsleven blijkt dat ondanks het aantrekken van de economie het aantal vaste banen de komende twee jaar nauwelijks toeneemt. Sterker nog, zelfs 28% van …

Arbeidsmarkt trekt verder aan voor technici en IT-ers

07-10-2015

Het UWV meldt dat er in het tweede kwartaal bijna 30.000 vacatures ontstonden voor technisch gekwalificeerd personeel. Daartegenover stonden nog 50.000 werkzoekende technici op mbo-niveau. De krapte ontstaat vooral bij de hogere functies …

Uurtarief arbeidsmarktprofessionals blijft € 85, maar wel 20% meer werk

07-10-2015

  De nieuwe gemiddelde uurtarieven die HR-managers betalen aan ingehuurde arbeidsmarktprofessionals zijn voor het derde jaar op rij ongewijzigd gebleven: € 85 per uur. Wel is het aantal declarabele uren per week gestegen …

Opvolger VAR ongewijzigd ingevoerd per 1 januari

07-10-2015

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft kritiek van de Eerste Kamer op zijn wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) naast zich neergelegd. Veel fracties in de Eerste Kamer vrezen dat vooral uitzenders en detacheerders de …

Komende twee jaar 23.000 jongeren aan het werk

21-09-2015

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trekt 14 miljoen euro uit om in twee jaar 23.000 jongeren aan het werk te helpen. Dat doet hij samen met gemeenten, UWV en bedrijven als …

Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt

14-09-2015

De Nederlandse arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een mismatch tussen vraag en aanbod. Ondanks de nog altijd relatief hoge werkeloosheid en het grote aanbod van personeel, ervaren steeds meer HR-professionals moeite met het vervullen …