Arbeidsrecht

Nederlander minste vrije dagen

11-02-2014

Nederlandse werknemers hebben de minste feestdagen en vakantiedagen van West-Europa. Met in totaal 28 vrije dagen per jaar staan we onder aan de lijst. Finnen hebben met maar liefst 39 dagen het meeste …

Nieuwe spelregels arbeidsmarkt

29-11-2013

In samenspraak met werkgevers en de vakbeweging heeft het kabinet plannen gemaakt om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Regels over ontslag, werkloosheid en flexwerk veranderen om de arbeidsmarkt weer vlot te trekken. Ontslag …

NVP actualiseert sollicitatiecode

21-10-2013

De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP) heeft haar sollicitatiecode geactualiseerd en ‘in overeenstemming gebracht met de moderne HR-praktijk van werving en selectie’. Met de sollicitatiecode wil de NVP een norm bieden …

Werknemer vecht vaker reden van ontslag aan

01-10-2013

Werknemers vechten steeds vaker de reden van hun ontslag aan. Dat blijkt althans uit gegevens van juridische dienstverlener Achmea Rechtsbijstand. In de eerste zeven maanden van 2013 ontving Achmea twee keer zoveel zogenaamde ‘kennelijk onredelijk …

Na twee jaar vast contract al per 2015

05-09-2013

Het kabinet wil dat werknemers met een tijdelijk contract vanaf 2015 al na twee dienstjaren aanspraak kunnen maken op een vaste aanstelling. Nu geldt nog een maximale duur van drie jaar voordat de …

Meer werklozen aan de slag vanuit WW

28-08-2013

Hoewel de werkloosheid in Nederland nog steeds stijgt (eind juli 8,7% van de beroepsbevolking) en het aantal beschikbare vacatures in tien jaar tijd niet zo laag is geweest (91 duizend), is het aantal …

Technische studies (eindelijk) in trek

27-08-2013

Het nieuwe studiejaar staat voor de deur. Het moment waarop een hele lichting scholieren de stap naar een vervolgopleiding maakt en daarmee kiest voor een toekomstig beroepsveld. Opvallend hierbij is dat dit jaar …