Flexwerk

Uitzendbranche is de banenkampioen

27-01-2016

In een interview met NRC Handelsblad van 26 januari geeft Jurriën Koops – directeur Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) – zijn visie op arbeidsmarktzaken als de banengroei in de uitzendbranche realiseerde, de problemen op …

Brede steun opvolger VAR Eerste Kamer

27-01-2016

Een meerderheid in de Eerste Kamer steunt de Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Dba), de opvolger van de VAR. Deze overeenkomst moet schijnconstructies tegengaan. Bij de VAR komt het veelvuldig voor dat  zzp’ers als verkapte …

Lost opvolger VAR alle problemen op?

19-01-2016

Het is nog maar zeer de vraag of de beoogde opvolger van de VAR, de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), op 1 april van kracht wordt. In de eerste plaats heeft staatssecretaris Wiebes …

Opdrachtduur jonge zzp’ers korter

15-12-2015

Jongere zelfstandige professionals (tot 45 jaar) hebben over het algemeen een opdrachtduur die twee maanden korter is dan die van oudere zelfstandige professionals. Dat blijkt uit het laatste rapport van Uit het laatste …

Uurtarief arbeidsmarktprofessionals blijft € 85, maar wel 20% meer werk

07-10-2015

  De nieuwe gemiddelde uurtarieven die HR-managers betalen aan ingehuurde arbeidsmarktprofessionals zijn voor het derde jaar op rij ongewijzigd gebleven: € 85 per uur. Wel is het aantal declarabele uren per week gestegen …

Opvolger VAR ongewijzigd ingevoerd per 1 januari

07-10-2015

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft kritiek van de Eerste Kamer op zijn wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) naast zich neergelegd. Veel fracties in de Eerste Kamer vrezen dat vooral uitzenders en detacheerders de …

Komt er een stormloop op thuiswerken?

24-08-2015

Per 1 januari 2016 gaat de nieuwe Wet Flexibel Werken van kracht. Dat leidt misschien tot een enorme toeloop bij de HR-manager van werknemers met aanvragen voor flexibel werken. Werknemers kunnen vanaf 1 …